Högsta möjliga service

Elbyrån är en komplett samarbetspartner när det gäller alla typer av elinstallationer med tillhörande kringarbeten vid ny-, om- och tillbyggnationer.

Vi åtar oss service- och underhållsuppdrag av såväl förebyggande som felavhjälpande art.

Vi har funnits sedan början av 1960-talet och har lång erfarenhet av installationsarbete.

Vi har även en butik där vi säljer Cylindas sortiment. Vi har öppet efter överenskommelse. Vi finns i Braås, norr om Växjö.

Elbyrån Roland Aldenhamn AB | Ulvaskogsv�ägen 14 | 360 42 BRAÅS | Tel 0474-304 45 | Fax 0474-304 40 | info@aldenhamn.se